HANDLE WITH CARE

På hvert enkelt udelys er der vedhæftet sikkerhedsinformation, så du ved, hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages, når lyset tændes.

For at gøre sikkerheden endnu tydeligere, anbefaler vi vore forhandlere at informere om sikkerhedsinstruktionen, inden lyset tages i brug.

Disse sikkerhedsforanstaltninger ikke anderledes end ved brug af andre tilsvarende lys.

SIKKERHED!
 • Kun til udendørs brug
 • Skal brænde under opsyn
 • Undgå kraftig regn
 • Lad ikke lyset brænde helt ned til bunden - lang brændetid og lidt paraffin kan få paraffinen til at antænde
 • Lyset må kun brænde 4 timer ad gangen
 • Flyt ikke et brændende lys med flydende paraffin
 • Klip vægen ned
 • Hold lyset væk fra små børn og kæledyr
 • Sluk ikke lyset med vand
 • Sæt ikke lyset for tæt på hus, døre og vinduer

English

Safety instructions are attached to every outdoor candle so you know what to be aware of before lightening the candle.

We also recommend our dealers to that you guide the customer to read the safety instructions.

The safety instructions are not different from other similar candles.

 SAFETY!

 • Outdoor use only
 • Never leave a burning candle unattended
 • Avoid heavy rain
 • Don´t burn the candle all the way down - long burning time and little wax can set the wax on fire
 • Don´t burn more than 4 hours at a time
 • Never move an burning candle
 • Trim the wick
 • Keep the candle away from children and pets
 • Never extinguish the candle with water
 • Don´t place the candle to close to the house, doors and windows